השבת של צפת - סיור קבלת שבת - בשביל הלב

השבת של צפת – סיור קבלת שבת