ב"חקל התפוחין הקדשין" - בשביל הלב

ב"חקל התפוחין הקדשין"